عملیات حرارتی کرایو جینگ

عملیات حرارتی کرایوژنیک(SUBZERO TREATMENT)
در کنار رعایت تمامی اصول عملیات حرارتی ،در خصوص گستره وسیعی از فولاد ها ،عملیات حرارتی زیر صفر تاثیرات شگرفی در نتایج و خواص مکانیکی و فیزیکی دارد.
در این نوع عملیات، قطعات پس از عملیات سختکاری و پیش از تمپر(برای فولاد های پر آلیاژ پس از تمپر 100 درجه سلسیوس ) تا محدوده های دمایی -80 تا -120 و یا -135 تا -196 درجه سلسیوس سرد میشوند و پس از مدتی نگهداری در این دما مجددا تا دمای محیط گرم شده و سپس تمپر میشوند.
کامل شدن استحاله آستنیت به مارتنزیت ، پایداری ابعادی و کاهش احتمال ایجاد ترک ،ایجاد رسوبات ریز کاربیدی و چند برابر شدن مقاومت به سایش و کاهش چشمگیر تنش پسماند از مزایای این نوع عملیات حرارتی است.
فولاد های پر کربن ،فولاد های ابزار و پر آلیاژ و نیز قطعات سمانته شده که آستنیت باقیمانده عیب رایج در عملیات حرارتی آنهاست و نیز قطعات صنایع هوا فضا برای اطمینان از کامل شدن استحاله آستنیت ،بیشترین مخاطبان این عملیات حرارتی هستند.
شرکت فن آوران حدید گستر عملیات کرایوژنیک را تا دمای -196 و در قطعاتی تا ابعاد 950*640*640 انجام میدهد.