آلومینیوم برنز

آلومینیوم برنز به عنوان جایگزین برتر فسفر برنز با دوام بسیار بیشتر از جمله سوپرآلیاژهای مس محسوب میگردد که به سفارش مشتریان مطابق با ابعاد  و یا نقشه دلخواه مشتریان تامین میگردد.
بوش های آلومینیوم برنز به روش ریخته گری گریز از مرکز تولید میشوند و به همین دلیل عیوب ریخته گری رایج در ریخته گری سنتی مثل مک و….در آنها وجود ندارد.علاوع بر این ،با توجه به کنترل دقیق تر بر روی ابعاد و نیز استفاده مجدد  از ضایعات ماشین کاری قطعات ،قیمت مناسب ،مزیت دیگر محصول ما نسبت به نمونه های موجود در بازار است.

مقایسه سایش آلیاژ آلومینیوم برنز با سایر برنز ها برتری چشمگیر آلومینیوم برنز را نشان میدهد .