تولید کنندگان بوش های استیل مارتنزیتی ،زیر مجموعه پمپیران مشتریان انحصاری شرکت فن آوران حدید گستر هستند و سالیان سال این قطعات با PPM کل صفر تحویل مشتریان شده است.