شرکت فن آوران حدید گستر با تکیه بر دانش فنی سازمان و سرمایه گذاری بسیار ویژه در خصوص تجهیزات و ابزار های تخصصی در حال حاضر خدمات عملیات حرارتی در خصوص قطعات مخصوص صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و فولاد های ابزار  صنایع فولاد و صنایع دیرگداز را ارایه میدهد و مشتریان شرکت در حال حاضر عبارتند از :

  • شرکت فولاد بناب

  • شرکت مهندسی سطح دومان (نفت و گاز)

  • شرکت چینندگان(صنایع دیرگداز)

  • گروه صنعتی شادور(نفت و گاز)