آیشلین (Aichelin)

خط عملیات حرارتی آیشلین مجهز به کوره الکتریکی پیشگرم و تمپر ،شستشو و کوره گازی با ظرفیت 200 کیلوگرم شارژ مفید است و برای رنج گسترده ای از عملیات حرارتی قطعات شامل سختکاری،آنیل،نرمالایزینگ ،soft annealing  ،کربورایزینگ در حال استفاده است.هر دو کوره اصلی و پیشگرم آیشلین مجهز به فن سیرکولاتور سقفی برای همگن کردن دما و اتمسفر هستند و یکنواختی خواص پس از عملیات حرارتی از نتایج همین سیستم های سیرکولاتور میباشد.

محفظه کوینچ قطعات مجهز به دو موتور قدرتمند همزن است که در زمان کوینچ قطعات با همزدن روغن از تشکیل بخار روی قطعات جلوگیری میکند .

ولمن (Welman)

کوره ولمن با امکانات مشابه کوره آیشلین و با تفاوت در سیستم گرمایش که برقی است با ظرفیت 700 کیلوگرم در حال استفاده است.

این کوره مجهز به بهترین کنترلرهای تخصصی عملیات حرارتی میباشد(Eurotherm &Honywell)  و با دارا بودن دو ترموکوپل و نیز پروب اکسیژن لحظه به لحظه تغییرات دما و اتمسفر کوره را کنترل میکند.

سیکل های مختلف عملیات حرارتی با استفاده از کنترلر ها و تایمرهای کوره قابل انجام میباشد و تمام مراحل عملیات حرارتی توسط کوره مدیریت میشود.