خدمات تامین آلیاژهای مهندسی

فولاد های ابزار

نسل جدید فولاد های ابزار تولیدی شرکت های معتبر اروپایی و آلمانی، توسط شرکت فن آوران حدید گستر در اختیار صنعتگران قرار میدهد.

سوپر آلیاژهای مس

آلیاژهای مس با توجه به رنج بسیار گسترده خواص مکانیکی و فیزیکی گستره کاربردی بسیار زیادی را دارا هستند.

از سیستم های حفاری در چاه نفت تا قطعات خاص با انتقال الکتریکی ویژه و یا دیسک های جوشکاری مقاومتی همگی از آلیاژهای مس به دست میایند.

آلومینیوم برنز

آلومینیوم برنز به عنوان جایگزین برتر فسفر برنز با دوام بسیار بیشتر از جمله سوپرآلیاژهای مس محسوب میگردد که برای صنایع مختلف قابل تامین میباشد