ژنراتور گاز اندوترمیک

شرکت مجهز به دو ژنراتور پیشرفته برای تولید گاز اندوترمیک و تامین پتانسیل کربن مورد نیاز برای عملیات حرارتی قطعات میباشد که این ژنراتور هابه طور شبانه روزی گاز شهری را پس از عبور از کاتالیست های آلومینایی شکسته و به کوره هدایت میکنند.ترموکوپل های تیپ R  و کنترلر های پیشرفته honywell  فرآیند و نتایج قابل اعتماد را تضمین میکنند.